Wat doet Audita?

 1. Visitatieondersteuning
  Audita biedt ondersteuning  aan (zorg)professionals bij de organisatie en uitvoering van visitaties. Audita heeft ruim 5 jaar ervaring met het ondersteunen van opleidings- en kwaliteitsvisitaties. Afhankelijk van wat de klant wil, kan Audita het volgende verzorgen:

  • Organiseren en co√∂rdineren van de visitatie (o.a. plannen visitatiedatum, ad hoc visitatieteam regelen, zorgen voor de stukkenstroom, conference call regelen ter voorbereiding).
  • Ondersteuning tijdens de visitatie (o.a. checken of aan alle voorwaarden wordt voldaan, notuleren van de gesprekken).
  • Visitatierapport maken en gespreksverslagen ter correctie van de feitelijke weergave aan de gevisiteerden voorleggen.
  • Erkenningsbrieven opstellen en versturen.
  • Inrichten, uitzetten en beheer van ADAS3. ADAS3 is een online visitatiesysteem voor kwaliteitsvisitaties.
  • Ondersteuning bij het invoeren van een waarderingssystematiek, KISZ-lijsten, Quick Scans enz.
  • Juridische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld bij bezwaarschriften tegen erkenningstermijnen.
  • Doorlichten van visitatiereglementen.
 2. Bestuursondersteuning
  • Audita biedt ondersteuning bij besturen. Hierbij kunt u denken aan een ambtelijk secretaris. Iemand die niet alleen notuleert, maar die ook vergaderingen (samen met de voorzitter) voorbereidt, bepaalde agendapunten voor de vergaderingen uitdiept en actiepunten of besluiten van het bestuur uitvoert of laat uitvoeren.
 3. Griffie-ondersteuning.
  • Audita biedt ondersteuning aan de gemeentelijk griffie. Als er een collega¬† op de griffie ziek of met zwangerschapsverlof is, of omdat aan een bepaalde opdracht niet wordt toegekomen, is het mogelijk om Audita in te schakelen.

Kort CV

Mw. drs F.A. van Opstal (26-01-1964) heeft de master juridische bestuurswetenschappen aan de Tilburg University behaald. Daarna heeft zij o.a. gewerkt als beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant, als bestuurder bij de provincie Noord-Brabant, als interim-directeur Peuterspeelzaalwerk, als zelfstandig mediator, als beleidsmedewerker op de griffie en als ambtelijk secretaris voor verschillende zorgprofessionals. In 2016 heeft zij haar eigen bedrijf Audita opgezet.